Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2006

Kuluttajilla vahva luottamus talouteen marraskuussa

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui marraskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 17,9, kun se lokakuussa oli 14,9 ja vuosi sitten 14,6. Luottamus talouteen oli samalla selvästi vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. marraskuuta 1 426 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat marraskuussa edelliskuuhun verrattuna. Viime vuoteen verrattuna odotukset työttömyyskehityksestä kohentuivat selvästi. Kuluttajien arviot Suomen taloudesta olivat marraskuussa edelleen varovaiset. Sen sijaan usko omaan talouteen, mahdollisuuksiin säästää ja säästämisen kannattavuuteen oli hyvin vahva. Kotitalouksilla oli marraskuussa viihde-elektroniikan ostoaikeita enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajien näkemykset taloudesta marraskuussa 2006

  Marraskuu 2006 saldoluku Lokakuu 2006 saldoluku Marraskuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-11/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 17,9 14,9 14,6 13,6
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,9 9,7 11,8 9,3
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 47,5 43,7 47,5 33,3
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 3,3 0,9 1,4 6,5
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 7,8 5,4 -2,2 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,3 2,3 2,3 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,2 1,4 4,8 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 30,9 30,8 29,9 25,3
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 20,9 21,9 19,4 21,0
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 27,3 26,8 13,9 7,0
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 17,0 17,2 31,1 23,0
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Marraskuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 17 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 22 ja 20 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 31 prosenttia kuluttajista. Kuukautta aiemmin näin ajatteli 27 prosenttia kuluttajista. Marraskuussa vain 9 prosenttia kuluttajista pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 23 prosenttia arvioi marraskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 40 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 35 ja 32 prosenttia. Työllisistä 10 prosenttia arvioi marraskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 13 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Pitkän ajan keskimääräinen inflaatio-odotus on 2,0 prosenttia.

Marraskuussa ennätykselliset 72 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 64 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vielä vuosi sitten 74 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli marraskuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 44 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli runsaasti suunnitelmia käyttää rahaa muun muassa kodin sisustamiseen ja harrastusvälineisiin. Ennätykselliset yli puolet eli 54 prosenttia kotitalouksista aikoi ostaa viihde-elektroniikkaa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon.

Digisovittimen varsinainen yleistyminen vasta edessä

Kuluttajabarometrista on lisäksi saatavissa tuoretta tietoa monenlaisen kodintekniikan yleisyydestä kotitalouksissa. Esimerkiksi digisovitin oli marraskuun alkupuolella 49 prosentissa kotitalouksista. Kotitalouksista 37 prosenttia harkitsi digisovittimen hankkimista puolen vuoden kuluessa.

Julkisuudessa käyty keskustelu lupamaksuista vaikutti marraskuussa selvästi television ja sen oheislaitteiden omistusta koskeviin vastauksiin varsinkin yksin asuvien nuorten kohdalla.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-11/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-11/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, lokakuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-10/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/11/kbar_2006_11_2006-11-27_tie_001.html