Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.10.2006

Kuluttajat pitävät ajankohtaa otollisena säästämiselle

Kuluttajien luottamus talouteen oli lokakuussa lähes ennallaan. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 14,9, kun se syyskuussa oli 16,1 ja vuosi sitten 14,0. Luottamus talouteen oli samalla hieman vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. lokakuuta 1 514 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät lokakuussa edelliskuuhun verrattuna. Muutokset olivat kuitenkin hyvin pieniä ja lisäksi arviot työttömyyskehityksestä selvästi paremmat kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Kuluttajat pitivät lokakuussa säästämistä kannattavampana kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajien näkemykset taloudesta lokakuussa 2006

  Lokakuu 2006 saldoluku Syyskuu 2006 saldoluku Lokakuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-10/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 14,9 16,1 14,0 13,6
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 9,7 10,2 11,5 9,3
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 43,7 44,6 44,3 33,2
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 0,9 1,2 2,8 6,5
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 5,4 8,5 -2,6 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,3 2,6 2,3 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 1,4 5,6 2,6 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 30,8 30,4 30,3 25,3
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 21,9 23,9 25,3 21,0
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 26,8 25,1 19,7 6,8
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 17,2 20,5 33,3 23,1
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Lokakuussa 22 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 20 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 27 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 26 prosenttia arvioi lokakuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 38 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 35 ja 33 prosenttia. Työllisistä 12 prosenttia arvioi lokakuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 13 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli syyskuussa 2,6 prosenttia.

Lokakuussa ennätykselliset 72 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Eniten aiottiin säästää pahanpäivän varalle ja lomamatkaa varten. Sijoituskohteista selvästi suosituimpia olivat pankkitilit ja sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi lokakuussa kannattavaksi 64 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vielä vuosi sitten 77 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli lokakuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 44 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli runsaasti suunnitelmia käyttää rahaa varsinkin viihde-elektroniikan hankintaan. Digisovittimen ostoa seuraavien kuuden kuukauden aikana harkitsi 33 prosenttia kotitalouksista. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-10/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-10/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, syyskuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-9/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, September 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/10/kbar_2006_10_2006-10-27_tie_001.html