Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.8.2006

Kuluttajien luottamus talouteen ennallaan elokuussa

Kuluttajien taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 14,4 eli sama kuin heinäkuussa. Luottamus talouteen oli hieman vahvempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. elokuuta 1 540 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikissa neljässä osatekijässä oli elokuussa vain vähäisiä muutoksia edelliskuuhun verrattuna. Sekä oman että Suomen talouden suhteen varovaisuus lisääntyi hieman. Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan olivat toista kuukautta peräkkäin huonommat kuin vuoden takaiset ja myös hieman vaisummat kuin keskimäärin vuoden 1995 jälkeen. Kuluttajat arvioivat kuitenkin rahatilanteensa ja säästämismahdollisuutensa edelleen erinomaisiksi. Toisaalta lainanoton kannattavuuden laskettiin heikentyneen selvästi ja inflaation kiihtymistä ounasteltiin.

Kuluttajien näkemykset taloudesta elokuussa 2006

  Elokuu 2006 saldoluku Heinäkuu 2006 saldoluku Elokuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-8/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 14,4 14,4 13,6 13,5
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 8,2 9,1 11,8 9,3
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 46,6 45,3 47,2 33,0
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -0,2 0,2 2,0 6,6
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 3,0 3,1 -6,5 5,2
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,8 2,4 2,2 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,6 4,7 5,2 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 32,3 30,8 32,5 25,2
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 23,1 29,0 27,3 20,9
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 20,3 22,3 13,9 6,6
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 16,2 24,8 35,3 23,2
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Elokuussa 23 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 22 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vielä paria kuukautta aiemmin kesäkuussa vastaavat osuudet olivat 31 ja 10 prosenttia.

Kuluttajista 28 prosenttia arvioi elokuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 35 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten synkät: 38 ja 27 prosenttia. Työllisistä vain 8 prosenttia arvioi elokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 13 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,8 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli heinäkuussa 2,4 prosenttia ja vuosi sitten 2,2 prosenttia.

Elokuussa 63 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Vastaava osuus oli kuukautta aiemmin 71 prosenttia ja vuosi sitten 76 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli elokuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi kannattavaksi 67 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 46 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli runsaasti suunnitelmia käyttää rahaa muun muassa viihde-elektroniikan sekä harrastus- tai urheiluvälineiden hankintaan. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon.

Digisovitin vasta joka toisessa taloudessa

Kuluttajabarometrista on lisäksi saatavissa tuoretta tietoa monenlaisen kodintekniikan yleisyydestä kotitalouksissa. Esimerkiksi digisovitin oli elokuun alkupuolella 51 prosentissa kotitalouksista. Kotitalouksista 26 prosenttia harkitsi digisovittimen hankkimista puolen vuoden kuluessa.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-8/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-8/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, heinäkuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-7/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 28.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/08/kbar_2006_08_2006-08-28_tie_001.html