Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.7.2006

Kuluttajien luottamuksessa pieni notkahdus heinäkuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman heinäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 14,4, kun se kesäkuussa oli 16,6. Luottamus talouteen oli kuitenkin edelleen selvästi vahvempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja myös vähän vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. heinäkuuta 1 523 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää laskivat heinäkuussa edelliskuuhun verrattuna. Odotukset työttömyyskehityksestä heikkenivät kuitenkin vain aavistuksen. Lisäksi kuluttajat arvioivat säästämismahdollisuutensa edelleen erinomaisiksi ja pitivät kestotavaroiden ostamista hyvin kannattavana heinäkuussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta heinäkuussa 2006

  Heinäkuu 2006 saldoluku Kesäkuu 2006 saldoluku Heinäkuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-7/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 14,4 16,6 10,3 13,5
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 9,1 12,4 11,6 9,3
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 45,3 48,3 42,0 32,9
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 0,2 2,3 -0,7 6,6
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 3,1 3,4 -11,9 5,2
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,4 2,6 2,3 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,7 3,7 2,7 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 30,8 29,8 33,3 25,1
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 29,0 22,6 31,3 20,9
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 22,3 23,5 12,6 6,4
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 24,8 23,1 36,7 23,2
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Heinäkuussa 23 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 22 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 26 ja 21 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vielä kesäkuussa 31 prosenttia kuluttajista odotti oman taloutensa parantuvan.

Kuluttajista 30 prosenttia arvioi heinäkuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 37 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten synkät: 43 ja 22 prosenttia. Työllisistä 11 prosenttia arvioi heinäkuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli kesäkuussa 2,6 prosenttia.

Heinäkuussa 71 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä ja 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi 68 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Pankkitilit ja sijoitusrahastot lisäsivät entisestään suosiotaan kotitalouksien sijoituskohteina.

Kuluttajista 50 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kuukautta aiemmin vastaava osuus oli 44 prosenttia. Kotitalouksilla oli runsaasti suunnitelmia käyttää rahaa muun muassa viihde-elektroniikan sekä harrastus- tai urheiluvälineiden hankintaan. Kotitalouksista 26 prosenttia harkitsi digisovittimen ostamista puolen vuoden kuluessa. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-7/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-7/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, kesäkuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-6/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja
Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, June 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/07/kbar_2006_07_2006-07-27_tie_001.html