Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.1.2006

Kuluttajien luottamus talouteen notkahti hieman tammikuussa

Kuluttajien luottamuksen lokakuussa alkanut vahvistuminen pysähtyi tammikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 13,7, kun se joulukuussa oli 16,1. Luottamusindikaattori oli kuitenkin edelleen pitkän ajan keskiarvonsa tasolla ja korkeampi kuin vuosi sitten. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. tammikuuta 1 524 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotus Suomen taloudesta parani tammikuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista pysyivät kuitenkin edelleen valoisina. Näkemykset työttömyydestä kääntyivät uudelleen hieman pessimistisiksi. Kuluttajat pitivät kestotavaroiden ostamista hyvin kannattavana tammikuussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta tammikuussa 2006

  Tammikuu 2006 saldoluku Joulukuu 2005 saldoluku Tammikuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-1/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,7 16,1 12,3 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 10,1 11,3 10,9 9,2
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 41,7 48,2 40,2 32,2
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 4,0 1,4 5,1 6,9
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -1,0 3,6 -6,9 5,7
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,2 2,3 1,9 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 3,8 4,2 4,8 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 31,4 32,9 28,6 24,8
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 31,1 14,4 34,5 20,7
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 12,7 15,5 15,2 5,7
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 26,0 27,3 30,2 23,1
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Tammikuussa 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 19 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat joulukuussa 24 ja 20 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 28 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 33 prosenttia arvioi tammikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 32 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat joulukuussa 28 ja 37 prosenttia. Työllisistä 13 prosenttia arvioi tammikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta hieman useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli vuosi sitten 1,9 prosenttia.

Kuluttajista 51 prosenttia piti tammikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli joulukuussa 42 prosenttia. Kotitalouksilla oli runsaasti aikeita käyttää rahaa muun muassa kodin sisustamiseen sekä harrastus- tai urheiluvälineiden hankintaan. Kotitalouksista 21 prosenttia suunnitteli digisovittimen ostamista kesään mennessä. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon. Viime vuoden tammikuussa asunnon ostoa harkitsi 7 prosenttia kotitalouksista.

Tammikuussa 71 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi tammikuussa kannattavaksi 60 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Jo 26 prosenttia kotitalouksista oli sijoittanut rahaa rahastoihin ja 24 prosenttia vakuutuksiin.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-1/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-1/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, joulukuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-12/2005*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei julkaise barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2005
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 27.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/01/kbar_2006_01_2006-01-27_tie_001.html