Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Totalproduktionen av ägg

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Totalproduktionen av ägg
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Statistiken över totalproduktionen av ägg är en årsstatistik som innehåller uppgifter bl.a. om den mängd ägg som tagits emot vid äggpackerierna, användningen av ägg i hushållen på gårdarna samt direktförsäljningen av ägg. Uppgifterna baserar sig på data som samlas in från packerierna fyra gånger om året och på lantbruksundersökningen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, hönsägg, produktion, direktförsäljning, gårdar, höns.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalproduktionen av ägg [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanmkt/index_sv.html