Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaaliryhmittäin 2003– 2013

1000 tonnia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Kasvit ja luonnon-
eläimet
9 858 10 198 10 664 9 564 10 542 10 307 10 493 9 051 9 699 9 259 9 737
1.1 suorat panokset 9 521 9 792 10 343 9 262 10 306 10 102 10 204 8 796 9 432 8 958 9 451
1.2 piilovirrat 337 406 321 302 237 205 290 254 268 301 286
2. Puu 49 915 50 025 50 148 48 000 51 147 54 149 36 519 47 866 46 683 46 595 51 264
2.1 suorat
panokset
38 238 38 571 38 563 37 352 39 775 42 670 29 494 37 291 36 769 36 530 40 384
2.2 piilovirrat 11 677 11 453 11 586 10 648 11 372 11 480 7 025 10 575 9 914 10 065 10 880
3. Mineraalit 163 421 145 843 139 121 160 981 141 046 129 555 146 951 206 093 203 266 201 650 200 838
3.1 suorat
panokset
62 759 56 982 57 196 64 485 56 783 52 263 51 494 63 724 63 835 59 815 63 814
3.2 piilovirrat 100 662 88 860 81 925 96 497 84 263 77 292 95 457 142 370 139 431 141 835 137 023
4. Maa-aines 137 208 137 969 140 594 155 645 159 719 161 307 134 381 138 456 134 207 137 494 141 503
4.1 suorat
panokset
106 182 108 822 110 842 123 159 127 191 123 928 97 273 101 083 100 858 103 126 105 223
4.2 piilovirrat 31 026 29 147 29 752 32 486 32 528 37 379 37 108 37 373 33 349 34 368 36 280
5. Tuonti-
jalosteet
147 641 154 875 163 759 177 519 184 961 147 376 143 021 168 165 175 261 179 572 166 511
5.1 suorat
panokset
19 511 20 279 21 430 23 238 24 662 26 304 20 999 24 151 25 401 24 214 24 790
5.2 piilovirrat 128 131 134 596 142 328 154 281 160 299 121 072 122 022 144 014 149 861 155 358 141 722
Yhteensä 508 043 498 909 504 286 551 709 547 415 502 694 471 365 569 632 569 117 574 570 569 852
suorat
panokset
236 210 234 446 238 374 257 495 258 717 255 267 209 464 235 046 236 294 232 643 243 661
piilovirrat 271 833 264 463 265 912 294 214 288 698 247 427 261 901 334 586 332 822 341 927 326 191

Lähde: Kansantalouden materiaalivirrat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Simo Vahvelainen 029 551 3457, Leo Kolttola 029 551 3234, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 20.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden materiaalivirrat [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-1262. 2013, Liitetaulukko 1. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaaliryhmittäin 2003– 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kanma/2013/kanma_2013_2014-11-20_tau_001_fi.html