Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Redovisningen av handeln efter region beskriver antalet lokala enheter (affärer) inom detaljhandeln och deras omsättning samt försäljningsytorna inom detaljhandeln i olika områden i Finland. Redovisningen genomförs som en enkät riktad till företag och arbetsställen till den del det inte är möjligt att få registeruppgifter. Urvalet består av de största företagen och arbetsställena inom sin näringsgren samt företag och arbetsställen som tagits ut genom ett slumpmässigt urval. Urvalets storlek är ungefär densamma för varje enkät. De erhållna uppgifterna upphöjs på ett metodmässigt sätt att motsvara hela detaljhandeln. Redovisningen görs vart femte år.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Redovisning av handeln efter region [e-publikation].
ISSN=1799-7208. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kamv/meta_sv.html