Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Försäljningsyta

Försäljningsytan omfattar

  • den totala ytan i kundernas bruk, inklusive provrum
  • försäljningsdiskar och skyltfönster
  • det utrymme bakom försäljningsdiskar som är reserverat för försäljarna.

Omsättning

Omsättningen ges enligt bokslutet.

Omsättningen av inköps- och försäljningsverksamhet inom handeln är försäljning av varor som företaget köpt i eget namn och för egen räkning och återförsålt som sådana eller förpackade och märkta på ett sätt som är typiskt för företag inom handeln:

-detaljhandel (återförsäljning till hushåll eller till enheter som konsumerar små mängder)

-partihandel (återförsäljning till andra köpmän eller yrkesmässiga användare).

Totalyta

Till totalytan hör försäljningsytan, kontorsutrymmen, lagerutrymmen, personalutrymmen och andra utrymmen som hör till affärslokalen.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Redovisning av handeln efter region [e-publikation].
ISSN=1799-7208. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kamv/kas_sv.html