Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publiceringen av statistiken över redovisning av handeln efter region har upphört

Publiceringen av statistiken över redovisning av handeln efter region har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2009, har offentliggjorts 29.4.2011.


Senast uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Redovisning av handeln efter region [e-publikation].
ISSN=1799-7208. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kamv/kamv_2016-02-18_uut_001_sv.html