Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Redovisning av handeln efter region 2004

2004
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Redovisning av handeln efter region [e-publikation].
ISSN=1799-7208. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kamv/2004/index_sv.html