Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tilläggsuppgifter

Namn: Anne Piistari
Telefon: 029 551 3487

Namn: Pentti Wanhatalo
Telefon: 029 551 2685

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/yht_sv.html