Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2019, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2012, 4:e kvartalet

2012
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor