Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns skuld ökade med 5,6 miljarder euro under andra kvartalet 2019 (Korrigerad rubrik. Var tidigare: 5,4)
27.9.2019
Korrigering 21.10.2019. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Nästa offentliggörande:
20.12.2019

Beskrivning: Syftet med rapporteringen av den offentliga sektorns skuld kvartalsvis är att i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följa skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i EU-länderna. Den EU-förordning som reglerar den kvartalsvisa rapporteringen trädde i kraft år 2004. Statistiken omfattar den offentliga sektorns skuld i slutet av kvartalet fördelad efter undersektor i statens, kommunernas och socialskyddsfondernas skuldbalanser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentlig sektor, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statligt stöd, statsekonomi, statsgaranti, statsskuld.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis statistik kommer att publicera information om statsborgen
29.6.2017
Publiceringen av statsborgen (statsgarantier) som en separat statistik avslutade i mars 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/index_sv.html