Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen velka kasvoi 5,1 miljardia euroa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä
15.3.2021
Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2020 viimeisen neljänneksen lopussa 164,3 miljardia euroa ja kasvoi neljänneksen aikana 5,1 miljardia euroa. Suhteessa bruttokansantuotteeseen julkisyhteisöjen velka oli 69,2 %. Vastaavasti vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna julkisyhteisöjen velka on kasvanut 21,4 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen velan neljännesvuositilastosta.

Kuvaus: Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Neljännesvuosittaista raportointia säätelevä EU-asetus tuli voimaan vuonna 2004. Tilasto sisältää julkisyhteisöjen velan vuosineljänneksen lopussa jakautuen alasektoreittain valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen velkataseisiin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkinen velka, julkisyhteisöt, kunnallistalous, sosiaaliturvarahastot, valtiontakaus, valtiontalous, valtiontuki, valtionvelka, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Eurooppalaisen alijäämä- ja velkamanuaalin (MGDD[1]) päivitys tuo muutoksia julkisyhteisöjen velkaan ja alijäämään
10.3.2020
Alijäämä- ja velkamanuaalia päivitettiin 2019 loppupuolella ja Tilastokeskus on aloittanut sen aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynnin, tämän tuloksena on erityisesti vuosien 2016-2019 velkalukuja ja vähäisemmässä määrin alijäämälukuja päivitetty.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/index.html