Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över masskuldebrevslån innehåller års- och månadsuppgifter om antalet masskuldebrev i euro, om emission och amortering av masskuldebrev samt om masskuldebrevsstocken efter emittentsektor.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Masskuldebrev [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvk/meta_sv.html