Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över masskuldebrev

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över masskuldebrev fr.o.m. början av år 2007. Uppgifterna i statistiken över masskuldebrev har publicerats kvartalsvis på statistikens webbsidor och månatligen i publikationen "Finansmarknadens månadsserier", som också har upphört fr.o.m. början av år 2007.

Motsvarande uppgifter finns tillgängliga i Finlands Banks publikation "Finansmarknaden", där nästan samma uppgifter publiceras som i Statistikcentralens månadstabell (Tabell 9.4). Finlands Bank ger också årligen ut statistikmeddelandet "Finländska masskuldebrevslån" som innehåller lånevillkoren för varje nytt lån och dessutom en kort sammanställning över alla lån.


Senast uppdaterad 29.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Masskuldebrev [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvk/jvk_2007-01-29_uut_001_sv.html