Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över masskuldebrev (29.1.2007)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över masskuldebrev fr.o.m. början av år 2007. Uppgifterna i statistiken över masskuldebrev har publicerats kvartalsvis på statistikens webbsidor och månatligen i publikationen "Finansmarknadens månadsserier", som också har upphört fr.o.m. början av år 2007.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Masskuldebrev [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvk/index_sv.html