Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Sanomalehtien tuottojakaumat 2000 - 2020, %

Päivälehdet Muut sanomalehdet
Ilmoittelu % Tilaukset ja irtonumerot % Yhteensä % Ilmoittelu % Tilaukset ja irtonumerot % Yhteensä %
2000 58 42 100 59 41 100
2001 56 44 100 57 43 100
2002 54 46 100 54 46 100
2003 53 47 100 53 47 100
2004 53 47 100 54 46 100
2005 54 47 100 53 47 100
2006 55 45 100 53 47 100
2007 55 45 100 53 47 100
2008 55 45 100 54 46 100
2009 48 52 100 52 48 100
2010 49 51 100 51 49 100
2011 52 48 100 50 50 100
2012 50 50 100 51 49 100
2013 47 53 100 48 52 100
2014 45 55 100 48 52 100
2015 45 55 100 46 54 100
2016 45 55 100 46 54 100
2017 44 56 100 47 53 100
2018 43 57 100 45 55 100
2019 41 59 100 44 56 100
2020 36 64 100 38 62 100
Vuoteen 2009 asti vain tuotot painetuista lehdistä. Verkkojulkaisujen tuotot sisältyvät vuodesta 2010 lähtien. Ilmoittelu sisältää varsinaisen mainonnan lisäksi myös luokitellun ilmoittelun kokonaisuudessaan. Huom. Tietoja on korjattu heinäkuussa 2018: harvemmin ilmestyvien sanomalehtien (muut sanomalehdet) tuottojakauma oli aiemmin ilmaistu virheellisesti vuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta. Lähde: Uutismedian liitto (ent. Sanomalehtien Liitto)

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Saarenmaa 029 551 3517, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 3.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2020, Liitetaulukko 2. Sanomalehtien tuottojakaumat 2000 - 2020, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jvie/2020/jvie_2020_2021-12-03_tau_002_fi.html