Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2015

Videoinspelningsmarknaden rasade

Värdet av massmediemarknaden sjönk ytterligare till något under 4 miljarder euro år 2014, vilket var omkring 140 miljoner euro, dvs. ungefär tre procent mindre än året innan.

Nästan en femtedel av inspelningsmarknadens värde försvann. När det gäller videoinspelningar minskade marknaden med rentav ungefär en tredjedel och försäljningen av ljudinspelningar sjönk med 14 procent. Raset i fråga om försäljning av videoinspelningar torde förklaras med att beställningsvideotjänster, som t.ex. Netflix, snabbt blivit vanliga.

Massmediemarknaden 2013–2014, miljoner euro

2013, Milj. € 2014, Milj. € 2014, % Förändring, 2013-14, %
Dagstidningar (7–4 dagar i veckan) 1) 911 874 22 -4
Övriga tidningar 1) 132 130 3 -2
Gratistidningar 1) 73 73 2 0
Tidskrifter 1) 610 550 14 -10
Böcker 1) 554 548 14 -1
Direktreklam 207 179 5 -14
Förlagsverksamhet totalt 2 487 2 353 59 -5
Television 2) 1 075 1 088 27 1
Radio 55 60 2 8
Internetreklam 239 265 7 11
Elektroniska massmedier totalt 1 369 1 413 36 3
Fonogram 1) 67 58 1 -14
Video 110 75 2 -32
Biografer 77 75 2 -3
Inspelningsmedier totalt 255 208 5 -19
Massmedier totalt 4 111 3 974 100 -3
1) Inkl. också digital försäljning.
2) Inkl. också Yle public service-radioverksamheten.

Elektroniska medier ökade med tre procent. Webbreklam ökade relativt sett mest, med 11 procent. De elektroniska mediernas andel av mediemarknaden har fördubblats under detta årtusende från mindre än en femtedel (18 %) till mer än en tredjedel (36 %). När det gäller förlagsverksamhet var minskningen jämfört med året innan 5 procent.

Värdet av marknaden för elektroniska medier har nästan fördubblats under de senaste tio åren. Förlagsverksamhetens och i synnerhet inspelningsmarknadernas värde har varit klart nedåtgående redan under flera år.

Massmediernas marknadsutveckling 2004–2014, 2004=100

Massmediernas marknadsutveckling 2004–2014, 2004=100

Ovan presenterade kalkyler över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på tidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Siffrorna omfattar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. Internetreklam och andra grupper innehåller i viss mån överlappningar.


Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri 029 551 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 04.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2014/jvie_2014_2015-12-04_tie_001_sv.html