Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.5.2009

Massmediemarknaden 2008 - preliminära uppgifte

År 2008 ökade värdet av marknaden för massmedier med tre procent. Liksom året innan var ökningen snabbast inom internet (+34 %) och inom televisionen (+9 %). Sammanlagt ökade marknaden för elektroniska medier med 12 procent. Tillväxten för grafiska medier var på en nollnivå. Också när det gäller inspelningsmedier stannade tillväxten på omkring två procent.

De elektroniska massmediernas andel av massmediemarknaden ökade med två procentenheter, medan de grafiska mediernas andel minskade med två procentenheter.

Inom televisionsverksamheten har intäkterna från abonnemangen på betalkanaler tredubblats från år 2005. Å andra sidan verkade antalet hushåll med betal-TV ha nått en stabil nivå och var omkring 600 000 hushåll år 2008. Konsumenterna använde omkring 190-200 miljoner euro på betal-TV-tjänster, dvs. nästan lika mycket som på videoinspelningar och biobiljetter sammanlagt.

På internet var tillväxten snabbast inom sökordsannonsering och i onlinekataloger, vilkas reklamintäkter enligt TNS Gallup ökade med 45 procent.

Inom grafisk media stannade tillväxtsiffrorna för försäljningen av tidningar och tidskrifter på en anspråkslös nivå. Den branta nedgången inom reklamen som började i november 2008 syntes redan i marknadsökningssiffrorna för hela året. Ökningen av dagstidningarnas intäkter var bara omkring en halv procent och tidskrifternas intäkter ökade med en procent. Bokförsäljningen i konsumentpriser sjönk med ett par procent.

Tabell 1. Massmediemarknaden i Finland 2007-2008

  2007 2007 2008 2008 Förändring
%
mn € % mn € % 2007-08
Dagstidningar (7-4 dagar i veckan) 1 061 24,7 1 065 24,1 0,4
Övriga tidningar (3-1 dagar i veckan) 127 3,0 130 2,9 2,0
Gratistidningar 103 2,4 100 2,3 -2,7
Tidskrifter 752 17,5 760 17,2 1,1
Böcker* 564 13,2 555 12,6 -1,7
Reklamtryck 350 8,2 350 7,9 0,0
Grafiska medier totalt 2 958 69,0 2 960 67,0 0,1
Television (T+C+S)** 860 20,1 938 21,2 9,1
Radio 49 1,2 53 1,2 7,1
Internet 118 2,8 158 3,6 33,9
Elektroniska medier totalt 1 027 24,0 1 149 26,0 11,8
Fonogram 100 2,3 98 2,2 -2,0
Video (DVD, Blu-ray & VHS) 150 3,5 153 3,5 2,0
Biografer 53 1,2 58 1,3 8,5
Inspelningsmedier totalt 303 7,1 309 7,0 1,8
Massmedier totalt 4 288 100 4 418 100 3,0
* Inkluderar också den försäljning av off-line multimedieinspelningar (dvd, cd-rom o.d.) som medlemmarna i Finlands Förlagsförening står för.
** Inkl. också public service - radioverksamheten
Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur

Kalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Överlappningarna har eliminerats. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri (09) 1734 349, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 11.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2008/jvie_2008_2009-05-11_tie_001_sv.html