Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2008

Massmediemarknaden 2001-2006

År 2006 ökade värdet av marknaden för massmedier med omkring fyra procent. Snabbast var ökningen inom internet (+32%) och kabeltelevisionen (+14).

Den starka ökningen inom internet var huvudsakligen en följd av den fortsatta ökningen av webbreklam. Försäljningsvolymerna för online-tjänsterna var fortfarande anspråkslösa.

Antalet nya kabel-TV-anslutningar var lågt år 2006, men antalet betal-TV-abonnemang ökade. De totala intäkterna för betal-TV i de olika distributionskanalerna (marksända + kabel + satellit) uppgick år 2006 till uppskattningsvis 85-90 miljoner euro.

Dagstidningarnas intäkter gick upp med fem procent. Ökningen var den snabbaste under 2000-talet. År 2006 överskreds också den magiska gränsen på en miljard euro. Å andra sidan var ökningen lam i ett flertal branscher inom den grafiska sektorn.

Tabell 1. Massmediemarknaden i Finland 2001-2006

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Förändring, %
mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro 2005-06
Dagstidningar (7-4 dagar i veckan) 956 936 931 970 982 1 027 5
Övriga dagstidningar (3-1 dagar i veckan) 113 115 112 118 121 122 0
Gratistidningar 86 89 95 100 102 104 2
Tidskrifter 622 630 655 680 710 720 1
Böcker* 468 480 486 500 527 536 2
Reklamtryck 314 312 320 324 327 339 4
Grafiska medier totalt 2 558 2 563 2 599 2 692 2 769 2 847 3
Television** 509 516 529 590 615 638 4
Kabel-TV 67 77 93 100 113 129 14
Radio 43 47 50 51 50 49 -1
Internet 59 56 59 64 75 99 32
Elektroniska massmedier totalt 676 695 731 804 853 916 7
Fonogram 128 118 120 110 98 99 1
Video (DVS&VHS) 96 118 131 141 144 149 3
Biografer 48 56 58 54 46 52 12
Inspelningsmedier totalt 272 292 309 304 288 300 4
Massmedier totalt 3 506 3 550 3 639 3 801 3 910 4 062 4
Massmedier/BNP, % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4  
* Inkluderar också försäljningen av Finlands Förlagsförenings medlemmars multimedieinspelningar (cd-rom o.d.). Dess värde i konsumentpriser var omkring 5 mn euro år 2006.
** Inkl. också radioverksamheten public service.
Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur

Den grafiska sektorns andel av masskommunikationen var 70 procent. Förändringarna mellan de olika mediesektorernas inbördes andelar var små. (Tabell 2)

Tabell 2. Sektorernas andelar av massmediemarknaden i Finland 2001-2006 (%)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
% % % % % %
Dagstidningar (7-4 dagar i veckan) 27,3 26,4 25,6 25,5 25,1 25,3
Övriga dagstidningar (3-1 dagar i veckan) 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
Gratistidningar 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6
Tidskrifter 17,7 17,7 18,0 17,9 18,1 17,7
Böcker 13,3 13,5 13,3 13,2 13,4 13,2
Reklamtryck 8,9 8,8 8,8 8,5 8,3 8,3
Grafiska medier totalt 73,0 72,2 71,4 70,8 70,7 70,0
Television 14,5 14,5 14,5 15,5 15,7 15,7
Kabel-TV 1,9 2,2 2,6 2,6 2,9 3,2
Radio 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2
Internet 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9 2,4
Elektroniska massmedier totalt 19,3 19,6 20,1 21,2 21,8 22,5
Fonogram 3,6 3,3 3,3 2,9 2,5 2,4
Video (DVS&VHS) 2,7 3,3 3,6 3,7 3,7 3,7
Biografer 1,4 1,6 1,6 1,4 1,2 1,3
Inspelningsmedier totalt 7,8 8,2 8,5 8,0 7,4 7,4
Massmedier totalt 100 100 100 100 100 100
Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 27.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2006/jvie_2006_2008-02-27_tie_001_sv.html