Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.3.2006

Massmediemarknaden 2000-2004

År 2004 uppgick värdet av marknaden för massmedier till omkring 3,8 miljarder euro. Marknaden växte med ungefär 4 procent jämfört med året innan, dvs. klart mer än året innan. I förhållande till bruttonationalprodukten hade massmedierna en andel på 2,5 procent.

Från år 2000 till år 2004 ökade massmediemarknaden nominellt med 9 procent, men den reala ökningen stannade på bara 3 procent. Den grafiska sektorns andel minskade med två procentenheter och de elektroniska medierna ökade lika mycket.

Den grafiska sektorn är fortfarande det största blocket inom massmedier. Dess totala omsättning uppgick år 2004 till 2,7 miljarder euro. Inom den grafiska sektorn ökade marknaden för gratistidningar relativt sett mest, med 6 procent.

Massmediemarknaden i Finland 2000-2004

  2000
mn euro
2001
mn euro
2002
mn euro
2003
mn euro
2004
mn euro
Förändring, %
2003-2004
Dagstidningar (7-4 dagar i veckan) 965 956 936 931 970 4*
Övriga dagstidningar (3-1 dagar i veckan) 114 113 115 112 118 5*
Gratistidningar 87 86 89 95 100 6
Tidskrifter 631 622 630 655 680 4
Böcker 447 453 474 479 496 4
Reklamtryck 306 314 312 320 324 1
Grafiska sektorn totalt 2 549 2 544 2 556 2 592 2 688 4
Riksomfattande televisions- och rundradioverksamhet 516 519 528 542 598 10
Delvis rikstäckande och lokal radio 30 33 34 36 36 0
Kabeltelevision 66 67 77 93 98 5
Online-tjänster 60 59 56 59 67 14
Elektroniska massmedier totalt 672 677 695 731 799 9
Fonogram 125 128 118 120 110 -9
Video (VHS) 70 66 65 50 32 -36
DVD-skivor 12 30 53 81 109 35
Biografer 48 48 56 57 54 -6
CD-Rom 36 33 26 23 21 -11
Inspelningsmedier totalt 291 305 318 331 325 -2
Samtliga totalt 3 512 3 526 3 569 3 654 3 811 4
Med fasta (2004) priser 3 697 3 620 3 608 3 661 3 811 4
Andel av BNP, % 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5  
* På grund av ändringen av sättet att beräkna dagstidningarnas försäljningsintäkter år 2004 är de verkliga förändringsprocenterna något större än de siffror som anges i tabellen.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura


Senast uppdaterad 9.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2004/jvie_2004_2006-03-09_tie_001_sv.html