Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentlig rättshjälp [e-publikation].
ISSN=1798-5390. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/julo/tie_sv.html