Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Julkisen oikeusavun tilasto kuvaa julkisissa oikeusaputoimistoissa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä asioita. Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohtaisesti asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Mikäli hänellä ei ole tähän varaa, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoista (omavastuuosuus). Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja, jotka sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet. Valtion oikeusaputoimistoissa oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusavustajat. Oikeusapua antavat myös asianajajat ja muut yksityiset lakimiehet. Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa ja sitä haetaan aina valtion oikeusaputoimistolta. Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen, varallisuuden ja elatusvelvollisuuden perusteella.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkinen oikeusapu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5382. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/julo/meta.html