Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Behandlingstid

Den tid det tagit att behandla ett ärende, räknat från den dag då ärendet kom in ända fram till den dag då det avgörs.

Rättshjälp

Hjälp som i rättsliga angelägenheter kan beviljas mindre bemedlade personer och som bekostas helt eller delvis med statliga medel. Rättshjälpen omfattar alla ärenden av rättslig natur.

Rättshjälp som getts i en rättshjälpsbyrå

Sådan rättshjälp som getts i en statlig rättshjälpsbyrå.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentlig rättshjälp [e-publikation].
ISSN=1798-5390. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/julo/kas_sv.html