Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 1221/2002

Jäsenmaat raportoivat EU:n tilastovirastolle Eurostatille neljännesvuosittain tärkeimmät EU:n kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukaiset julkisyhteisöjen tulot ja menot.

Asetus 1221/2002 on annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002 ja koskee muiden kuin rahoitustilien julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpitoa.

Asetus 1211/2002 pdf (27kt)


Päivitetty 30.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/jtume_2004-09-30_lak_001.html