Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2020/3

  2020/3–2019/3
muutos
miljoonaa €
2020/3–2019/3
%
2020/3–2020/2
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä -620 -2,2 -0,5
Valtionhallinto -666 -5,0 2,9
Paikallishallinto 1253 11,7 -2,2
Työeläkelaitokset -609 -7,9 -1,7
Muut sosiaaliturvarahastot 529 11,8 -3,4
Sulautus 2) -1127 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 2267 7,3 -1,8
Valtionhallinto 2247 15,6 -3,3
Paikallishallinto 284 2,2 1,3
Työeläkelaitokset 379 5,5 -0,1
Muut sosiaaliturvarahastot 484 10,9 -4,8
Sulautus 2) -1127 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 3 neljännes 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2020/3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2020/03/jtume_2020_03_2020-12-18_tau_001_fi.html