Publicerad: 18.12.2020

Socialskyddets andel av de offentliga utgifterna minskade år 2019

Enligt Statistikcentralens uppgifter var de offentliga samfundens konsoliderade totalutgifter 53,2 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2019. Socialskyddsutgifterna är den största enskilda utgiftsklassen. Deras relativa andel av de totala utgifterna minskade dock något.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål år 2019

  Totalutgifter, % Nettoutgifter, % 1) Konsumtionsutgifter, %
G01 Allmän offentlig förvaltning 14.9 11.2 12.9
G02 Försvar 2.3 2.4 4.4
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2.2 2.2 4.3
G04 Näringslivfrågor 7.9 7.5 9.0
G05 Miljöskydd 0.4 0.3 0.5
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0.6 0.2 0.4
G07 Hälso- och sjukvård 13.4 13.1 25.3
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2.8 2.8 3.9
G09 Utbildning 10.6 11.0 17.8
G10 Social trygghet 45.1 49.2 21.5
G0 Ändamål, totalt 100.0 100.0 100.0
1) Nettoutgifter=Totalutgifter minskat med försäljningsinkomster och avgiftsinkomster samt med produktionen för egen slutlig användning

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2019/jmete_2019_2020-12-18_tie_001_sv.html