Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2019, miljon euro

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 55 630 14 537 37 301 3 792
G01 Allmän offentlig förvaltning 7 193 3 019 4 144 30
G02 Försvar 2 475 2 475 .. ..
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 371 1 900 471 ..
G04 Näringslivfrågor 4 979 3 367 1 612 ..
G05 Miljöskydd 304 227 77 ..
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 212 74 138 ..
G07 Hälso- och sjukvård 14 056 186 11 504 2 366
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2 176 614 1 562 ..
G09 Utbildning 9 895 2 207 7 642 46
G10 Social trygghet 11 969 468 10 151 1 350

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2019, Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2019, miljon euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2019/jmete_2019_2020-12-18_tau_002_sv.html