Databastabellerna för avfallsstatistik uppdateras efter 15.6.2017 publiceringen

Databastabellerna uppdaterades efter publiceringen, snarast möjligast.

 


Senast uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/jate_2017-06-15_uut_001_sv.html