Finlands officiella statistik

Innovationsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Innovationsverksamheten i företagen allmännare än tidigare under 2014 - 2016
12.4.2018

Nästa offentliggörande:
23.4.2020

Beskrivning: Undersökningen om företagens innovationsverksamhet genomförs vartannat år i alla EU-medlemsländer. Den är en del av samprojektet Community Innovation Survey (CIS) som koordineras av Eurostat. Ett viktigt syfte med innovationsundersökningen är att undersöka hur allmänt det är med innovationsverksamhet i företagen samt att kartlägga drag och åtgärder som är förknippade med den. I undersökningen används en EU-harmoniserad blankett för datainsamling samt enhetliga avgränsningar och metoder. De centrala begreppen grundar sig på OECD:s och Eurostats definitioner (Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 2005). Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004) och Europeiska Unionens förordningar kräver för sin del att uppgifterna samlas in (Europeiska parlamentets och rådets beslut (nr 1608/2003/EC) och EU-kommissionens förordning om implementering (nr 1450/2004)).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskning- och utvecklingsverksamhet, företag, innovationer, innovationsverksamhet, produktutveckling.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över företagens innovationsverksamhet våren 2010
28.8.2009
Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/index_sv.html