Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.11.2021

Antalet passagerare på Finlands flygplatser ökar, men ligger fortfarande långt från nivån före pandemin i oktober 2021

Totalt 772 206 passagerare flög via Finlands flygplatser i oktober 2021. Detta var nästan fyra gånger så många som året innan, men ändå bara omkring en tredjedel av antalet passagerare i oktober 2019. Den exceptionellt stora relativa ökningen av antalet passagerare jämfört med året innan beror på att flygtrafiken rasade till följd av covid-19-pandemin med start våren 2020. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 660 323 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 111 883. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 86 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser efter månad 2019–2021

Passagerarantalet på Finlands flygplatser efter månad 2019–2021

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, Sami Lahtinen 029 551 3207, jukka.tuominen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. oktober 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2021/10/ilma_2021_10_2021-11-24_tie_001_sv.html