Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Luftfart 2021, april

Luftfart 2021, februari

2021
februari
Offentliggöranden