Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Personalfondsöversikten omfattar bokslutsuppgifter, med noter, om fonderna i arbetsministeriets register över personalfonder.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personalfonder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hrah/meta_sv.html