Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över personalfonder

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över personalfonder fr.o.m. slutet av år 2009. Uppgifter om personalfondernas bokslut har årligen publicerats på statistikens webbsida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer fortfarande att finnas tillgängliga där.

Arbets- och näringsministeriet publicerar delvis motsvarande uppgifter också i fortsättningen på adressen http://www.mol.fi/mol/fi/02_tyosuhteet_ja_lait/018_osallistumisjarjestelmat/03_henkilostorahastot/index.jsp.


Senast uppdaterad 30.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personalfonder [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hrah/hrah_2009-12-30_uut_001_sv.html