Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Tilasto kuvaa HEX-osakeindeksin päivittäiset pisteluvut sekä pistelukujen kuukausi- ja vuosikeskiarvot Helsingin pörssin kulloinkin käyttämän ryhmittelyn mukaisesti.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: HEX -osakeindeksi [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hex/meta.html