Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Anhängiggörande

Tvistemål och brottmål blir anhängiga vid allmän domstol när stämningsansökan lämnas in till domstolens kansli. Ett förvaltningsmål blir anhängigt t.ex. när besvärsskriften lämnas in till förvaltningsdomstolen.

Behandlingstid

Den tid det tagit att avgöra ett ärende, räknat från den dag då ärendet kom in, ända fram till den dag då ett avgörande görs.

Förvaltningsdomstol

Domstol som behandlar förvaltningsmål. Allmänna förvaltningsdomstolar är högsta förvaltningsdomstolen och de regionala förvaltningsdomstolarna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förvaltningsdomstolars avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1301. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/haloikr/kas_sv.html