Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av statistiken över förvaltningsdomstolars avgöranden har lagts ned

Produktionen av statistiken har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i september år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.


Senast uppdaterad 29.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förvaltningsdomstolars avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1301. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/haloikr/haloikr_2015-01-29_uut_001_sv.html