Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kommuner som bytt valkrets och valkretsarnas namnändringar i riksdagsvalen 1983 - 2015

Kommuner som bytt valkrets 1983–2015

Valkrets före ändringen Ny valkrets Tidpunkt
06 Tavastlands läns södra valkrets 03 Åbo läns södra valkrets 1990 
     761 Somero      761 Somero  
06 Tavastlands läns södra valkrets 07 Tavastlands läns norra valkrets 1990 
     310 Kylmäkoski      310 Kylmäkoski  
     864 Toijala      864 Toijala  
     908 Valkeakoski      908 Valkeakoski  
     928 Viiala      928 Viiala  
04 Åbo läns norra valkrets 07 Tavastlands läns norra valkrets 1993 
     108 Tavastkyro      108 Tavastkyro  
     143 Ikalis      143 Ikalis  
     250 Kihniö      250 Kihniö  
     493 Mouhijärvi      493 Mouhijärvi  
     581 Parkano      581 Parkano  
     932 Viljakkala      932 Viljakkala  
02 Nylands valkrets 06 Tavastlands valkrets 1998
     015 Artsjö      015 Artsjö  
     560 Orimattila      560 Orimattila  
03 Egentliga Finlands valkrets 04 Satakunta valkrets 1998
     266 Kodisjoki      266 Kodisjoki  
04 Satakunta valkrets 07 Birkalands valkrets 1998
     772 Suodenniemi      772 Suodenniemi  
     912 Vammala      912 Vammala  
     988 Äetsä      988 Äetsä  
06 Tavastlands läns valkrets 07 Birkalands valkrets 1998
     887 Urjala      887 Urjala  
09 S:t Michels valkrets 06 Tavastlands valkrets 1998
     081 Hartola      081 Hartola  
     111 Heinola      111 Heinola  
     781 Sysmä      781 Sysmä  
09 Södra Savolax valkrets 19 Norra Savolax valkrets 2002
     212 Kangaslampi      212 Kangaslampi  
04 Satakunta valkrets 07 Birkalands valkrets 2005
     619 Punkalaidun      619 Punkalaidun  

 

Ändringar i valkretsens namn och/eller nummer i riksdagsvalen 1983–2015

Ändrad valkrets Valkretsens nya namn Tidpunkt
01 Helsingfors stads valkrets 01 Helsingfors valkrets 1997
02 Nylands läns valkrets 02 Nylands valkrets 1997
03 Åbo läns södra valkrets 03 Egentliga Finlands valkrets 1997
04 Åbo läns norra valkrets 04 Satakunta valkrets 1997
06 Tavastlands läns södra valkrets 06 Tavastlands valkrets 1997
07 Tavastlands läns norra valkrets 07 Birkalands valkrets 1997
08 Kymmene läns valkrets 08 Kymmene valkrets 1997
09 S:t Michels läns valkrets 09 S:t Michels valkrets 1997
10 Norra Karelens läns valkrets 11 Norra Karelens valkrets 1997
11 Kuopio läns valkrets 10 Kuopio valkrets 1997
12 Mellersta Finlands läns valkrets 13 Mellersta Finlands valkrets 1997
13 Vasa läns valkrets 12 Vasa valkrets 1997
14 Uleåborgs läns valkrets 14 Uleåborgs valkrets 1997
15 Lapplands läns valkrets 15 Lapplands valkrets 1997
09 S:t Michels valkrets 09 Södra Savolax valkrets 2002
10 Kuopio valkrets 10 Norra Savolax valkrets 2002
08 Kymmene valkrets 08 Sydöstra Finlands valkrets 2013
09 Södra Savolax valkrets 08 Sydöstra Finlands valkrets 2013
10 Norra Savolax valkrets 09 Savolax-Karelens valkrets 2013
11 Norra Karelens valkrets 09 Savolax-Karelens valkrets 2013
12 Vasa valkrets 10 Vasa valkrets 2013
13 Mellersta Finlands valkrets 11 Mellersta Finlands valkrets 2013
14 Uleåborgs valkrets 12 Uleåborgs valkrets 2013
15 Lapplands valkrets 13 Lapplands valkrets 2013

 


Senast uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/evaa_2015-04-10_luo_002_sv.html