Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2019
2014
Uppställning av kandidater
2009
Uppställning av kandidater
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/tau_sv.html