Samlingspartiet, Centern och SDP fick totalt 11 EU-parlamentariker och
över 2/3 av rösterna

Samlingspartiet, Centern och SDP fick totalt 11 mandat av Finlands 14 representanter och behöll fortsättningsvis sina tidigare mandat vid EU-parlamentet. CENT och SAML fick vardera åter 4 mandat och SDP fick 3 mandat. Också Vänsterförbundet och SFP behöll sin tidigare ställning och fick båda en ledamot. Det blev Grönas och Kristdemokraternas förlust att Finland fick två mandat färre vid Europaparlamentet. Gröna Förbundet fick nu bara en ledamot och förlorade sitt andra mandat i Europaparlamentet och Kristdemokraterna i Finland lyckades inte behålla det mandat de fick i förra val.

Vid Europaparlamentet fördelas Finlands ledamöter i följande grupper:

  • Samlingspartiets 4 ledamöter bland de konservativa (PPE-DE)
  • Centerns 4 och SFP:s ena ledamot bland liberaler (ELDR)
  • SDP:s 3 ledamöter bland socialister (PSE).
  • Gröna Förbundets ena ledamot bland de gröna (Verts/ALE).
  • Vänsterförbundets ena ledamot i vänstergruppen (GUE/NGL).

De tre största partierna samlade totalt 68,3 procent av de avgivna rösterna

Samlingspartiet blev segrare i valet med sina 392 771 röster, vilket var 23,7 procent av alla avgivna röster. Jämfört med föregående Europaparlamentsval var väljarstödet något mindre, dvs. 1,6 procentenheter. Jämfört med det senast förrättade valet, dvs. riksdagsvalet 2003, ökade Samlings-partiets väljarstöd jämfört med de övriga partierna med 5,1 procentenheter.

Centerpartiet fick det näst största röstetalet 387 217 (23,4 %). Dess väljarstöd steg från motsvarande föregående val med 2,1 procentenheter. Jämfört med riksdagsvalet 2003 (24,7%) sjönk Centerpartiets väljarstöd däremot med 1,3 procentenheter.

SDP fick 350 525 röster, vilket var 21,2 procent av rösterna. Dess väljarstöd steg från motsvarande föregående val med 3,3 procentenheter, men jämfört med riksdagsvalet 2003 (24,5%) sjönk väljarstödet med 3,3 procentenheter.

Gröna Förbundet fick 172 844 röster, dvs. 10,4 procent av de avgivna rösterna. Av alla partier var dess röstetal det fjärde största såsom även i föregående Europaparlamentsval, men av alla partier förlorade Gröna Förbundet mest av sitt väljarstöd, 3,0 procentenheter. Jämfört med riksdagsvalet 2003 steg Gröna Förbundets väljarstöd med 2,4 procentenheter.

Vänsterförbundets röstetal var 151 291, dvs. 9,1 procent av rösterna. Dess väljarstöd var nästan oförändrat jämfört med föregående Europaparlamentsval (en ökning på 0,1 procentenheter), men väljarstödet sjönk något jämfört med riksdagsvalet 2003 (-0,8 procentenheter).

SFP fick 94 421 röster, andelen av rösterna var 5,7 procent. SFP:s väljarstöd sjönk med 1,1 procentenheter jämfört med Europaparlamentsvalet 1999, men steg med 1,1 procentenheter jämfört med riksdagsvalet 2003.

Väljarstödet för de största partierna i europaparlamentsvalen 2004, 1999 och 1996 samt i riksdagsvalet 2003

kuva

Väljarstödet för de största partierna i europaparlamentsvalen 2004, 1999 och 1996 samt i riksdagsvalet 2003

  Europa-
parlaments-
valet
Europa-
parlaments-
valet
Europa-
parlaments-
valet
Riksdags-
valet
2004 1999 1996 2003
SAML 23,7 25,3 20,2 18,6
CENT 23,3 21,3 24,4 24,7
SDP 21,1 17,9 21,5 24,5
GRÖNA 10,4 13,4 7,6 8,0
VÄNST 9,1 9,1 10,5 9,9
SFP 5,7 6,8 5,8 4,6
KD 4,3 2,4 2,8 5,3

Tabell: Partiernas röstetal och procentuell andel i europaparlamentsvalen 2004, 1999 och 1996 samt riksdagvalet 2003 (Excel-tabell)

Valdeltagandet (41,1) blev högre än i föregående val

Valdeltagandet var högt jämfört med föregående 1999 års EU-parlamentsval. Valdeltagandet steg i hela landet med nästan tio procentenheter (9,7); nu röstade över 400 000 fler röstberättigade än år 1999.

Valdeltagandet steg överallt i landet, men mer än genomsnittet steg det dock i Södra Finlands (mer än 11 procentenheter) och Vasa (över 10 procentenheter) valdistrikt. Livligast var valdeltagandet i Helsingfors valdistrikt, där valdeltagandet uppgick till över femtio procent (52,3 %). I Nylands valdistrikt var valdeltagandet det näst bästa (45,8 %). Valdeltagandet var över 40 procent ytterligare i Vasa (44,4 %) och Egentliga Finlands (41,5 %) valkretsar. Valdeltagandet var lamast i Norra Karelens (32,6 %) och Norra Savolax (34,6 %) valkretsar. Av de enskilda kommunerna var valdeltagandet högst i Grankulla (69,1 %) och lägst var det i Rautavaara (24,7 %) kommun.


Senast uppdaterad 23.6.2004

Kontaktuppgifter:
Valstatistik
Telefon (09) 1734 1
E-post: vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Instruktion för hänvisning:

Statistik: (none) [e-publikation].
(none), Samlingspartiet, Centern och SDP fick totalt 11 EU-parlamentariker och över 2/3 av rösterna . Helsinki: (none) [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2004/euvaa_2004_2004-06-23_kat_001_sv.html