Invalda Europaparlamentariker 2004

Från Finland valdes 14 ledamöter till Europaparlamentet, två mindre än i föregående Europa-parlamentsval. Med undantag av en invald är alla erfarna politiker, som har erfarenhet antingen som riksdagsman eller EU-parlamentariker.

Vid granskning av de invaldas framgång efter valkrets har man i nedanstående beskrivningar inte räknat med Landskapet Åland, där kandidaternas väljarstöd väsentligt avvek från Fasta Finland. De personer som invaldes till Europa-parlamentet hade lågt väljarstöd i Landskapet Åland, där Viveka Eriksson, som är hemma från Åland, samlade över 60 procent av rösterna.

Anneli Jäätteenmäki
kuva
Anneli Jäätteenmäki (Centern) invaldes med det största röstetalet som ny kandidat till Europaparlamentet. Hon fick 149 646 röster, dvs. 9 procent av de avgivna rösterna. Granskat efter valkrets hade Anneli Jäätteenmäki högt väljarstöd i hela landet. I Nylands valkrets fick hon 17 792 röster, i Vasa valkrets 17 081 röster och i Uleåborgs valkrets 12 856 röster. Trots att Jäätteenmäkis röstetal i de övriga valkretsarna var mindre, blev hon röstmagnet i fyra valdistrikt (Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland och Uleåborg). Minst röster (5 508) fick hon i Lapplands valkrets.
Alexander Stubb
kuva
Alexander Stubb (Samlingspartiet) valdes till Europaparlamentet med det näst största röstetalet. Hans röstetal var 115 224, dvs. 6,9 procent av de avgivna rösterna. Stubb representerade i detta val tydligt Helsingforsregionen. Han fick över hälften av sina röster i Nylands och Helsingfors valkretsar och han fick i båda ett överlägset resultat jämfört med de övriga kandidaterna. I Nylands valkrets var Stubbs röstetal 34 209 och i Helsingfors 31 169. Minst röster fick han i Lapplands (1 184) och Norra Karelens (1 184) valkretsar. Alexander Stubb valdes som ny kandidat till Europaparlamentet. Han har inte tidigare deltagit i politiska val.
Satu Hassi
kuva
Satu Hassi (Gröna Förbundet) valdes som ny kandidat med det tredje största röstetalet. Hon fick 74 714 röster, dvs. 4,5 procent av alla avgivna röster. Satu Hassi fick i Helsingfors näst mest röster, 17 819 röster. I Nylands valkrets fick hon 15 838 röster och i Birkalands valkrets 11 813 röster, i de övriga valkretsarna var röstetalen tydligt mindre. Hassi fick minst röster i Lapplands (1 121) och Norra Karelens (1 234) valkretsar. Hon valdes som enda representant för Gröna Förbundet.
Esko Seppänen
kuva
Esko Seppänen (Vänsterförbundet) valdes redan för tredje gången till Europaparlamentet. Hans röstetal var det fjärde största 72 401, dvs. 4,4 procent av alla röster. Seppänen fick i Nylands valkrets 11 456 röster, i Helsingfors valkrets 8 344 röster och i Birkalands valkrets 8 104 röster. Hans väljarstöd var högt också i Egentliga Finlands och Uleåborgs valkretsar, där han fick 7 077 respektive 6 723 röster. Seppänens väljarstöd var lägst i Norra Karelens valkrets (1 205 röster). Han valdes som enda representant för Vänsterförbundet.
Ville Itälä
kuva
Ville Itälä (Samlingspartiet) valdes som ny kandidat med det femte största röstetalet. Han fick 65 439 röster, dvs. 4,0 procent av de avgivna rösterna och av Samlingspartiets kandidater fick han det näst största röstetalet. Itäläs väljarstöd koncentrerades till Egentliga Finlands valkrets, där han fick en tredjedel av sina röster (22 348 röster) och där han också var en obestridlig röstmagnet. Utöver Egentliga Finland fick han näst mest röster i Nylands valkrets (8 985), Helsingfors (5 726) och Birkalands valkrets, 5 659 röster. Ville Itäläs väljarstöd var lägst i Lapplands valkrets (733).
Reino Paasilinna
kuva
Reino Paasilinna (Finlands Socialdemokratiska Parti) valdes för tredje gången till Europaparlamentet med det sjätte största röstetalet. Han fick 64 305 röster, dvs. 3,9 procent av alla röster och av SDP:s kandidater fick han mest röster. Paasilinnas väljarstöd var särskilt högt i Södra Finland. I Nylands valkrets fick han 12 603 röster, i Helsingfors 10 657 och i Egentliga Finland 7 245 röster. I Birkalands valkrets fick han 7 797 och i Tavastlands valkrets 6 885 röster. Paasilinnas väljarstöd var lägst i Norra Karelens valkrets (429).
Piia-Noora Kauppi
kuva
Piia-Noora Kauppi (Samlingspartiet) valdes på nytt till Europaparlamentet med det sjunde största röstetalet. Hon fick 62 995 röster, dvs. 3,8 procent av alla röster. Kauppi fick sina röster dels i Uleåborgs valkrets och dels i huvudstadsregionen. I Uleåborgs valkrets lyckades bara två kandidater få över tiotusen röster. Den ena var Piia-Noora Kauppi, som där fick 12 133 röster (A. Jäätteenmäki, 12 856). I Nylands valkrets fick Kauppi 10 940 röster och i Helsingfors 8 446 röster.
Riitta Myller
kuva
Riitta Myller (Finlands Socialdemokratiska Parti) valdes för tredje gången till Europaparlamentet med det åttonde största röstetalet. Hon fick 55 133 röster, dvs. 3,3 procent av de avgivna rösterna. Såsom i föregående val blev hon närmast invald med röster från Norra Karelens valdistrikt. I detta valdistrikt var Myller den obestridliga röstmagneten. Där fick hon 13 413 röster, vilket var 31 procent av alla röster i valdistriktet. Näst mest röster fick Myller i Södra Savolax valdistrikt, 6 324 röster, vilket var det näst bästa resultatet i detta valdistrikt.
Kyösti Virrankoski
kuva
Kyösti Virrankoski (Centern) valdes för tredje gången till Europaparlamentet med det nionde största röstetalet. Han fick 51 415 röster, dvs. 3,1 procent av de avgivna rösterna. Av Centerns kandidater fick han näst mest röster. Såsom i föregående val var Kyösti Virrankoski av alla invalda tydligast en kandidat för ett valdistrikt. Han var röstmagnet i Vasa valdistrikt med 30 533 röster, vilket är nästan 60 procent av hans totala röstetal. Näst högsta väljarstödet hade Virrankoski i Mellersta Finlands valdistrikt, där han fick 4 967 röster, i de övriga valdistrikten var hans väljarstöd mycket lägre.
Lasse Lehtinen
kuva
Lasse Lehtinen (Finlands Socialdemokratiska Parti) valdes som ny kandidat till Europaparlamentet med det tionde största röstetalet. Han fick 47 186 röster, dvs. 2,8 procent av de avgivna rösterna. Lasse Lehtinens väljarstöd var högt i hela landet. Mest röster fick han i Nylands valdistrikt, 9 183 röster, näst mest i Norra Savolax valdistrikt, 6 864 röster och tredje mest i Helsingfors, 5 603 röster. Lehtinen hade rätt bra framgång även i de övriga valdistrikten, bara i Lapplands och Norra Karelens valdistrikt fick han färre än 500 röster.
Paavo Väyrynen
kuva
Paavo Väyrynen (Centern) valdes för tredje gången till Europaparlamentet med det elfte största röstetalet. Han fick 44 123 röster, dvs. 2,7 procent av de avgivna rösterna. Väyrynen var klart Norra Finlands kandidat. I Lapplands valkrets fick han överlägset mest röster, 12 174 röster, vilket var 22 procent av totalantalet röster i valdistriktet. I Uleåborgs valdistrikt var Väyrynen den fjärde med 7 192 röster, i de övriga valdistrikten varierade hans väljarstöd jämnt mellan 1 413 - 3 819 röster.
Eija-Riitta Korhola
kuva
Eija-Riitta Korhola (Samlingspartiet) valdes på nytt med det fjortonde största röstetalet. Hon fick 35 285 röster, dvs. 2,1 procent av de avgivna rösterna. Korhola samlade mest röster inom huvudstadsregionen och i Tavastland. I Nylands valdistrikt fick hon sitt bästa resultat, 9 727 röster och det näst bästa i Helsingfors, 7 676 röster. I Tavastlands valdistrikt var hennes röstetal 4 045 och i Birkalands valdistrikt 3 822. Lappland var Korholas sämsta område (259).
Hannu Takkula
kuva
Hannu Takkula (Centern) valdes som ny kandidat med det femtonde största röstetalet. Han fick 32 739 röster, dvs. 2,0 procent av de avgivna rösterna. På samma sätt som Väyrynen var Takkula också Norra Finlands kandidat. Han fick sitt bästa resultat i Lapplands valdistrikt, 8 540 röster och i Uleåborgs valdistrikt 7 578 röster. I de övriga valdistrikten varierade hans röstetal mellan 665 - 2 172.
Henrik Lax
kuva
Henrik Lax (Svenska folkpartiet) valdes som ny kandidat med det sextonde största röstetalet. Han fick 32 707 röster, dvs. 2,0 procent av de avgivna rösterna. Han valdes som Svenska folkpartiets enda representant. Som representant för sitt parti fick Lax mest röster på landets svenskspråkiga områden. I Nylands valdistrikt fick Lax mest röster, dvs. 17 860, vilket är det näst bästa resultatet i hela valdistriktet. I Helsingfors valdistrikt fick han näst mest röster, dvs. 7 418. I Egentliga Finlands valdistrikt fick Lax 3 157 och i Vasa valdistrikt 2 777 röster. I de övriga valdistrikten var hans röstetal anspråkslösa.

 

 


Senast uppdaterad 14.1.2005

Kontaktuppgifter:
Valstatistik
Telefon (09) 1734 1
E-post: vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Viittausohje:

Tilasto: (none) [verkkojulkaisu].
(none), Invalda Europaparlamentariker 2004 . Helsinki: (none) [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/euvaa/2004/euvaa_2004_2004-06-18_kat_003_sv.html