Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Öppenvård inom den specialiserade sjukvården

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Öppenvård inom den specialiserade sjukvården
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Uppgifter om öppenvården inom den specialiserade sjukvården samlas in från hälso- och sjukvårdsproducenterna årligen. Största delen av uppgifterna fås genom Institutet för hälsa och välfärds insamling av uppgifter om sjukhusvårdens produktivitet. Dessutom samlar Institutet för hälsa och välfärd separat in statistikuppgifter från specialistledda hälsovårdscentraler som inte omfattas av insamlingen. Åren 1994-2001 sammanställde Finlands Kommunförbund uppgifter om öppenvård inom den specialiserade sjukvården i sin sjukhusstatistik. Uppgifterna täcker all öppenvård som kommuner och samkommuner inom den specialiserade sjukvården producerar och inbegriper uppgifter om serviceproducent, patienter och den vård patienterna fått. Dessutom ingår tre privata sjukhus öppenvårdstjänster.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hälso- och sjukvård, öppenvård, specialiserad sjukvård, läkarbesök, psykiatri, specialiserad somatisk vård, sjukhus, vårdanmälningsregister, kirurgi, kirurgisk vård, hälsovårdstjänster, sjukhusvård.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Öppenvård inom den specialiserade sjukvården [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/essavo/index_sv.html