Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011–2020

År Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Antalet elever i grund-
skolan
2011 240 12 295 5 324 97 17 956 3,3    541 931
2012 219  19 319 7 854 16 27 408 5,1 539 545
2013 193 24 256   10 538 46 35 033 6,5 540 477
2014 187 27 573 12 711 35 40 506 7,5 542 932
2015 188 30 956 14 667 47 45 858 8,4 546 065
2016 224 33 388 15 793 37 49 442 9,0 550 236
2017 225 36 183 17 826 46 54 280 9,7 556 742
2018 274 39 882 19 463 56 59 675 10,6 560 503
2019 274 43 186 21 721 57 65 238 11,6 564 100
2020 432 45 747 23 077 55 69 311 12,2 566 572

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2020, Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått intensifierat stöd 2011–2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tau_003_sv.html