Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2012

Opetuksen
toteutuspaikka
Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat 7–9 Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 203 4 734 2 965 54 7 956 19,4
Opetuksesta 51–99 % yleisopetuksen ryhmässä 40 3 229 4 494 8 7 771 18,9
Opetuksesta 21–50 % yleisopetuksen ryhmässä 4 1 846 1 930 2 3 782 9,2
Opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä 38 2 830 1 933 6 4 807 11,7
Opetus kokonaan erityisryhmässä, muu kuin erityiskoulu 442 7 275 3 738 72 11 527 28,1
Opetus kokonaan erityisryhmässä, erityiskoulu 208 2 834 2 003 128 5 173 12,6
Yhteensä 935 22 748 17 063 270 41 016 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2012, Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tau_005_fi.html