Publicerad: 15.6.2006

Allt fler elever fick specialundervisning

Hösten 2005 hade något under 43 000 elever, dvs. 7 procent av alla elever i grundskolan, tagits in eller förts över till specialundervisning. Även om antalet grundskoleelever minskade med en procent, ökade antalet elever som flyttats till specialundervisning med 7 procent från året innan. Mest ökade antalet elever, där orsaken till specialundervisning var störningar i känslolivet eller sociala anpassningssvårigheter. Nästan 130 000 elever i grundskolan, dvs. 22 procent, fick specialundervisning på deltid på grund av lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter läsåret 2004-2005. Jämfört med föregående läsår var ökningen 3 procent. Mest ökade antalet elever som fick specialundervisning på deltid på grund av inlärningssvårigheter i matematik. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Hösten 2005 hade 24 procent av de elever som tagits in eller förts över till specialundervisning integrerats helt och 21 procent delvis i grupper inom den allmänna undervisningen, 33 procent fick undervisning i specialgrupper i grundskolan och 22 procent i specialskolor. Specialundervisning i samband med den allmänna undervisningen anordnades oftare än året innan. Av de elever som fick specialundervisning följde 38 procent lärokurserna inom den allmänna undervisningen, bland 29 procent av eleverna var lärokursen för vissa ämnen begränsad och bland 33 procent var lärokurserna för alla ämnen mer begränsade än i den allmänna undervisningen.

Hösten 2004 var 12 500 av de studerande inom yrkesutbildning, dvs. mer än 5 procent, specialstuderande. Av dem studerade varannan teknik och kommunikation, medan var femte studerade inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen. Hos var femte specialstuderande var lindrig utvecklingsförsening grunden för specialundervisning. Uppgifterna om den yrkesinriktade specialundervisningen för år 2005 färdigställs i december 2006.

Andelen grundskoleelever som förts över till specialundervisning resp. fick specialundervisning på deltid av alla grundskoleelever 1995-2005, % 1)

1) Av de elever som fick specialundervisning på deltid finns jämförbara uppgifter tillgängliga fr.o.m. år 2001. Antalet elever som förts över till specialundervisning och antalet elever som fått specialundervisning på deltid kan inte summeras, eftersom uppgifterna delvis är överlappande.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen, (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

 

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2005/erop_2005_2006-06-15_tie_001_sv.html