Suomen virallinen tilasto

Elinolotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Naiset ovat miehiä useammin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä lähes kaikissa Euroopan maissa
5.5.2021
Naisten köyhyys- tai syrjäytymisriski oli valtaosassa Euroopan maita miesten kokemaa riskiä suurempi vuonna 2018. 28 EU-maassa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista henkilöistä oli miehiä noin 50 miljoonaa ja naisia 57 miljoonaa vuonna 2018. Miehistä 20,4 prosenttia ja naisista 22,3 prosenttia oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Vain Tanskassa miesten kokema riski oli hieman naisten riskiä suurempi, mutta ero on vain 0,5 prosenttiyksikköä. Suurimmat erot naisten ja miesten kokemassa riskissä ovat Baltian maissa. Suomessa ero naisten ja miesten kokemassa riskissä on Tanskan ohella EU:n pienin. Tiedot ilmenevät EU:n tulo- ja elinolotilastosta, jossa Suomen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elinolotilaston aineistoon.

Kuvaus: Elinolotilasto kuvaa kotitalousväestön elinolosuhteita eri näkökulmista, kuten köyhyys- tai syrjäytymisriskiä, koettua hyvinvointia ja toimeentuloa, terveyttä ja asumista väestöryhmittäin Suomessa. Tietoja kerätään vuosittain tulo- ja elinolotutkimuksella, jonka pohjalta tuotetaan myös tulonjakotilaston otospohjaiset tiedot sekä Suomen tiedot Eurostatin EU-SILC-tutkimukseen. Osa tilastossa julkaistavista tiedoista kerätään vain määrävuosina, mutta osa tiedoista vuosittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: elinolot, subjektiivinen toimeentulo, toimeentulo, köyhyysriski, syrjäytymisriski, koettu hyvinvointi, terveys, asuminen, sosioekonominen asema, kotitaloudet.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Elinolotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8854. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/eot/index.html