Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2021

Industrins och hushållens energianvändning minskade år 2019

Slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands minskade med 1,6 procent från året innan och uppgick till 1 192 petajoule år 2019. Minskningen var störst när det gäller hushåll och industrin, där slutanvändningen av energi var 3 procent lägre än året innan. Hushållens energianvändning uppgick till 286 petajoule, vilket motsvarade en fjärdedel av den totala slutanvändningen. Industrins andel av slutanvändningen av energi var omkring 40 procent. Servicenäringarna använde något under en fjärdedel av energin, den största slutanvändaren var näringsgrenen transport och magasinering.

Slutanvändning av energi efter näringsgren 2018 och 2019, petajoule

Slutanvändning av energi efter näringsgren 2018 och 2019, petajoule

Användning av energiprodukter efter näringsgren 2019, TJ

  Stenkol- och torvprodukter Oljeprodukter Biobränslen Övriga bränslen (inkl. avfall) Elektrisk energi Värme Totalt
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 111 18 602 7 545 47 5 312 592 34 209
Utvinning av mineral . 2 176 83 3 5 188 196 7 646
Skogsindustri 7 855 5 539 174 414 187 306 68 312 20 697 464 123
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 37 695 213 746 19 835 572 487 25 059 17 908 886 730
Övrig industri 46 236 9 573 991 10 268 45 039 19 047 131 154
Energiförsörjning 103 465 11 350 147 363 322 541 19 519 37 941 642 179
Vatten- och avfallshantering 3 34 107 30 1 737 99 2 010
Byggverksamhet . 32 670 1 439 1 1 761 . 35 871
Trasnport och magasinering 4 135 167 8 539 368 5 774 1 812 151 664
Handel, övriga tjänster och administration 94 18 239 5 213 1 056 59 137 43 401 127 140
Hushåller 157 78 659 57 648 1 551 81 408 66 751 286 174
TOTALT 197 620 525 755 423 177 1 095 658 318 246 208 444 2 768 900

Källa: Energiräkenskaper 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (112,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2019/entp_2019_2021-09-30_tie_001_sv.html