Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Användning av biobaserade bränslen, exkl. torv, efter näringsgren 2011-2016, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 6 109 7 115 7 927 7 666 6 918 6 339
Skogsbruk 139 87 66 113 110 51
Utvinning av mineral 14 45 56 37 50 51
Livsmedelsindustri 275 259 246 314 165 203
Skogsindustri 125 445 127 646 131 470 138 761 141 926 150 563
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 9 735 9 705 11 574 23 017 22 907 9 816
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 4 4 13 15 17 15
Övrig industri 390 435 473 411 356 352
Energiförsörjning 133 425 139 291 147 002 141 413 134 044 138 111
Vatten- och avfallshantering 256 287 239 433 419 182
Byggverksamhet 642 450 629 1 331 1 363 363
Handel 619 864 808 975 890 739
Landtransport 2 777 2 800 3 741 9 346 9 531 2 424
Sjötransport 48 68 84 172 178 77
Lufttransport 129 152 232 390 360 158
Stödtjänster till transport och postverksamhet 231 248 198 202 159 187
Fastighetsverksamhet 751 485 450 473 430 403
Annan serviceverksamhet och förvaltning 2 484 2 930 2 892 4 806 4 607 2 819
Hushåller 56 750 61 083 55 748 58 565 55 361 57 866
Förändringar i lager . . . 433 . .
Utlandet 8 986 10 966 14 331 14 178 1 738 1 327
Statistiska differenser 1 358 2 098 2 310 1 235 97 176
TOTALT 347 860 367 026 380 495 404 296 381 636 372 232

Källa: Energiräkenskaper 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2016, Tabellbilaga 4. Användning av biobaserade bränslen, exkl. torv, efter näringsgren 2011-2016, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_tau_004_sv.html